Lidmaatschap

Interesse in luchtschieten?

Mocht u interesse hebben in een van de luchtschietdisciplines die bij het NFTI beoefent worden dan kunt u altijd op een van de schietdagen langs komen om eens te ervaren wat de discipline inhoud en kennis te maken met leden & bestuur van het NFTI.  Zij kunnen u ook prima uitleggen welke van de onderstaande lidmaatschapsvormen het beste bij uw wensen aansluit.

Locatie: Schietlocaties NFTI

Lidmaatschap
De contributie voor een volwassen lid bedraagt €85,-. plus eenmalige administratiekosten €10,-. Indien u later in het jaar lid wordt wordt de contributie naar rato berekend.

Voor lidmaatschap van NFTI dient u 18 jaar of ouder te zijn en u dient over een door Justitie afgegeven Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te beschikken. Dit is voor schietverenigingen gebruikelijk.
Voor mensen die al lid zijn van een KNSA schietvereniging en dus een geldig KNSA pasje hebben is een VOG niet nodig.
Om lid te worden maakt u eerst een afspraak voor kennismaking.

Zomerpas
De zomerpas is in het leven geroepen om meer mensen (18 of ouder) met de luchtdrukschietsport kennis te laten maken. In de zomer kunnen wij namelijk meer mensen faciliteren op onze buitenschietlocatie in de Europoort.

Seizoenszomerpas: Met deze pas kunt u aan alle buitenshoots deelnemen voor maar €65,-.

Beperkte zomerpas:
Met deze  pas kunt u 3 aan buitenshoots naar keuze deelnemen voor maar €35,-. De ideale manier om kennis te met de mogelijkheden van luchtdruk schieten als sport of hobby.

Van alle leden en zomerkaarthouders wordt verwacht dat ze bekend zijn met de NFTI huisregels en deze naleven.

Jeugdleden
Vanaf 2012 kent de NFTI ook jeugdleden.  Het gaat hierbij om kinderen van leden van 12 t/m 17 jaar die onder begeleiding en verantwoording van het volwassen lid (1 op 1) deel mogen nemen aan de NFTI schietoefeningen en wedstrijden. Dit met een luchtdrukwapen dat is toegestaan voor  de door de KNSA erkende schietsport field target schieten (max 16.3 joule kaliber 4.5mm, 5.05mm of 5.5mm). Het tarief voor jeugdleden is 35,00 per jaar.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap kan dmv e-mail of brief aan het NFTI secretariaat, aan het einde van een contributie betalingsperiode. Voor het NFTI wordt contributie betaald per kalenderjaar.

Medezeggenschap
Leden kunnen met voorstellen en ideeën ten alle tijden bij het bestuur terecht,
of deze indienen voor de jaarlijkse of tussentijdse ledenvergadering.

Bestuursvorm
Het NFTI is een schietvereniging met een bestuur bestaande uit:
– Voorzitter
– Penningmeester
– Secretaris
– WedstrijdCommissaris
– MateriaalCommissaris

Welke in de jaarlijkse algemene leden vergadering worden gekozen.