NFTI Huisregels

Ondanks dat de wapens waar mee wij als NFTI schieten allen onder de Wet Wapens en Munitie Categorie IV Sub. 4 (vrijgestelde wapens) vallen stellen wij bij schieten in georganiseerd verband, zoals dat op de NFTI schietdagen en wedstrijden het geval is, aanvullende regels om het voor deelnemers en anderen veilig en plezierig te houden.

Veiligheid
_____________________________________________________________________

Veiligheid, Veiligheid Veiligheid en dan pas de rest !!!
Van een ieder die op het schietpunt aanwezig wordt verwacht dat hij zij op de hoogte is met de geldende regels op schietbanen. Indien niet moet deze persoon zich direct bij de baancommandant (BACO) melden voor instructie.

Elk wapen dient ten alle tijden behandeld te worden als een geladen wapen. Een wapen mag nooit op een levend wezen gericht zijn.

Alle persluchtflessen en toebehoren als slangen, koppeling, regulatoren aanwezig op het schietpunt dienen bedoeld/goedgekeurd te zijn voor de gebruikte luchtdruk (200 / 300 bar) en in deugdelijke staat te verkeren.
Persluchtflessen dienen stabiel op de grond te liggen met de kraan richting schietbaan. Perslucht cilinders bevinden zich in het wapen of zijn opgeborgen.
Bovenstaande geld ook voor Co2 vulflessen en cilinders.

Er mogen op het schietpunt geen wapens onbeheerd aanwezig zijn. 1 schutter hanteert 1 wapen. Overige wapens zijn opgeborgen in koffer of foedraal. De schutter blijft bij zijn wapen of bergt het op.

Wapens uit de koffer of foedraal wijzen ten alle tijden in de schietrichting.

Bij het roepen van “VAST VUUR” of 1x fluitsignaal, of licht alarmering (op binnen banen) vuurt u het geladen schot af, legt u wapen stabiel neer en neemt u minstens 1 meter afstand van u wapen, zodat de BACO duidelijk kan zien dat u “veilig” bent. U mag niet meer aan u wapen komen tot het signaal “VUUR VEILIG” wordt gegeven. U mag de baan uitsluitend betreden tijdens “VAST VUUR” en nadat de BACO het signaal “De baan mag betreden worden” heeft gegeven.

De baan commandant (BACO) heeft in alle gevallen het laatste woord.

Gedragsregels
_____________________________________________________________________

Bij de NFTI gedragen wij ons als verantwoordelijke, volwassen mensen, die elkaar in hun waarde laten en elkaar de ruimte geven op een prettige manier deel te nemen aan de NFTI activiteiten. Dit ongeacht ras, geslacht, geloof of welke andere hokjes indeling dan ook. Wij zullen niet discrimineren en ook niet tolereren dat discriminatie bij de NFTI plaats vindt.

Toegang / Legitimatie
_____________________________________________________________________
Het is verplicht om de NFTI lidmaatschap pas / zomerkaart pas zichtbaar te dragen bij betreden van het schietpunt (Maasvlakte) en Schietvereniging gebouw. Introducees en overige niet leden/zomerkaarthouders dienen zich bij de baancommandant te melden. Voor mensen die hun pas vergeten zijn, zijn er tegen vergoeding van 5.00 euro enkele leen passen met ludiek opschrift beschikbaar. Tevens dient een ieder aanwezig op schietpunt of in schietverenigingsgebouw een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

Introducees
_____________________________________________________________________
Leden (dus geen zomerkaarhouders) mogen op schootdagen 1 introducee (18 jaar of ouder) meebrengen. Zij zijn dan verantwoordelijk voor instructie en begeleiding van deze introducee. De introducee dient vooraf bij het secretariaat NFTI aangemeld te zijn.

Eigen schietsdoeltjes
_____________________________________________________________________

De NFTI beschikt over een ruim aantal schietdoeltjes voor diverse disciplines. Maar als schutters hun eigen doeltjes mee willen brengen is dat meestal geen probleem.
U moet voor deze doeltjes wel altijd even toestemming vragen aan de BACO.
Drukcilinders (spuitbussen) , Glas , Porselein en ander zaken die kunnen exploderen, scherven geven of rotzooi maken die redelijker wijs niet op te ruimen is (wij laten na het schieten een schone baan achter) zijn zowiezo niet toegestaan.

Toegestane wapens
_____________________________________________________________________

Luchtdrukwapens  die onder de Wet Wapens en Munitie Categorie IV Sub. 4 (vrijgestelde wapens) vallen. Hierbij stelt de NFTI , evenals de Nederlandse wet geen restricties aan kaliber of afgegeven energie van het wapen, anders dan dat deze wapens en gebruikte luchtdruk kogeltjes, ook geschikt moeten zijn om veilig op de door de NFTI gebruikte schietbanen te gebruiken. Ook is op NFTI schietpunten vol automatisch vuren niet toegestaan. Wapens vallende onder de Wet Wapens en Munitie Categorie IV Sub. 4 die vol automatisch kunnen vuren, mogen op NFTI schietpunten uitsluitend worden gebruikt op
Semi-auto, Repeteer of enkelschot.

Persoonlijke veiligheid
_____________________________________________________________________

Voor uw persoonlijke veiligheid adviseren wij u op het schietpunt altijd deugdelijke gehoorbescherming en een veiligheid/schietbril te dragen. Het niet dragen hiervan kan gehoorbeschadiging of ernstig oogletsel tot gevolg hebben.  Het niet dragen van gehoor / oog bescherming is geheel voor uw eigen risico. Voor jeugdleden is het dragen van gehoor / oog bescherming op het schietpunt verplicht.

Schiethoudingen
_____________________________________________________________________

Regelmatig en/of langdurig schieten in een foutieve schiethouding kan ernstig letsel aan spieren, pezen en gewrichten veroorzaken.  Wij adviseren u, u goed op te hoogte te stellen van juiste schiethoudingen en hiermee letsel te voorkomen.

Overige
_____________________________________________________________________

Als wij als NFTI te gast zijn bij een andere schietvereniging of schietbaan kunnen daar afwijkende of aanvullende regels gelden. Wij zullen die regels dan hanteren als zijnde NFTI regels.

Het is ten strengste verboden alcohol op het schietpunt/schietbaan te nuttigen of onder invloed van alcohol of andere reactie beïnvloedende stoffen het schietpunt te betreden.

Maatregelen
_____________________________________________________________________
Het bestuur en door het bestuur aangewezen personen zijn gemachtigd personen die de regels overtreden :

– Te waarschuwen
– Een schiet verbod op te leggen
– Toegang (tijdelijk) tot de schietbaan te ontzeggen.
– In rekening brengen van veroorzaakte schade.
– Lidmaatschap of zomerkaarten ongeldig te verklaren.